Információk

Általános információk

A regisztrációval Ön a Frank Szerviz Kft. ügyviteli rendszerének cégtörzsadatai közé írja be az adatait, amit mi bizalmasan kezelünk. (lásd: Adatvédelem)

Az Ön által a webáruházban készített rendelés a “Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a Frank Szerviz Kft. ügyviteli rendszerébe érkezik és a termék automatikusan (az Ön által megadott névre) foglalásba kerül.
Az így készített foglalásokat 1 hétig tarjuk fenn.

Amennyiben Ön nem jelentkezik a termékért, vagy nem kért házhoz-szállítást, úgy a rendelését 1 hét után töröljük a rendszerünkből. Ha olyan terméket szeretne vásárolni ami az adott pillanatban nincs a raktárainkban és az igényéről rendelést ad le, amint lehetőségünk nyílik rá, felvesszük Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott telefonszámon. A foglalásba tett termékeket telephelyeinken, az ott kifüggesztett Vállalási szabályzat szerint szervizeljük, illetve számlázzuk. Fenntartjuk a jogot, hogy a be nem fejezett (a kosárból nem törölt) rendelések készítőivel felvegyük a kapcsolatot esetleges segítségnyújtás céljából.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat (Kattintson ide)
A Frank Szerviz Kft. (továbbiakban Szolgáltató) a Webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék az info@abroncsmester.hu címre küldött ezirányú kérést tartalmazó email segítségével.
Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja.
Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Frank Szerviz Kft. gumi és autószerviz szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal és / vagy emailcímük megadásával beleegyeznek.
A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (Kattintson ide)

Fenntartások

Az Internet kapcsolatból, illetve az adatbázis kapcsolatban (pl.: karbantartás miatt) bekövetkező hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Fenntartjuk a jogot az akciós és az egyéb árak megváltoztatására, illetve az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Fenntartjuk a jogot, (és annak lehetőség), hogy a Webáruházban látható készlet a rendelés pillanatában nem áll rendelkezésre, ezért a Felhasználót (Vevőt) nem tudjuk kiszolgálni a kért termékkel. Az ebből adódó mindennemű kártérítési igényt elutasítjuk.
Amennyiben a Szolgáltató legnagyobb körültekintése ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére –különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” árra, számjegyek lemaradására –a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, továbbá nem köteles a vevőt kompenzálni semmilyen módon. A vevő (Felhasznló) a helyes ár ismeretében jogosult elállni vásárlási szándékától. A Szolgáltató fenntartja a jogot a webáruházban szereplő termékek árának előzetes bejelentés nélküli változtatására. A webáruház használatával aFelhasznló elfogadja a Szolgáltató ezen feltételeit. A Szolgáltató jogosult a helyes ár és/vagy szállítási költség használatára, amennyiben a webáruház rendelést összegző folyamatában, bármilyen kalkulációs hibából adódóan, a valós ártól eltérő összesítő árat jelenít meg a rendszer. Ilyen esetekben a Szolgáltató –a Felhasználó előzetes informálását követően -fenntartja a jogot a rendelés módosítására vagy törlésére, amelyet követően a Felhasználót kártérítés nem illeti.
A Szolgáltató nem felel és kizár minden felelőséget a vis major-ból eredő, a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatásából, vagy az információtovábbítási késedelemből adódó, vagy vírusok által okozott, vagy szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Személyes áruátvétel

Az árut telephelyünkön veheti át munkanapokon 8-17 óra között. Telephelyünkön az árut átveheti vagy kérésére felszereljük. Az áru ellenértéke az átvételkor (vagy szerelés után) fizetendő. A szolgáltatási árainkról elérhetőségeinken és telephelyünkön tájékozódhat.

Házhoz-szállítás

Házhoz-szállítást – Magyarország területére – a termék vásárlásakor választhatja. Amennyiben a termék átvételét telepünkre kérte, utólag házhoz-szállítást nem választhat (ebben az esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a 06 (52) 427-699 -as telefonszámon).
A házhoz-szállítás díja személygépkocsi és motor abroncsokra bruttó 1525 Ft/db, terepjáró (offroad) és kistehergépjárműre bruttó 2536 Ft/db, tehergépjármű, ipari és mezőgazdasági, gépabroncsok, kamion abroncsok bruttó 4837 Ft/db, amely a termék átvételekor fizetendő. A szállítás a 12 óra előtt beérkezett megrendelések esetében 4, a 12 óra után beérkezett megrendelések esetében 5 munkanapon belül történik.
A házhoz-szállítás esetén a terméket egy alkalommal szállítjuk ki az Ön által megjelölt időintervallumban. Amennyiben az átvétel nem sikerült a jelzett időpontban, a futár felveszi Önnel a kapcsolatot az Ön által megjelölt telefonszámon és megpróbálja másnap újra kézbesíteni a csomagot.
A házhoz-szállított termékek esetében Ön indoklás nélkül lemondással élhet az átvételt követő 14 napon belül. Ebben az esetben az ügyfél saját költségén visszaszállítja a vásárolt terméket és az ellenértékét visszafizetjük.

Készpénzes fizetés

A megrendelését az Ön által a rendelés véglegesítéskor megadott napon szállíttatjuk ki logisztikai partnerünkkel. Kérjük, hogy az átvétel érdekében olyan címet és időpontot adjon meg amelyiken biztosan talál a logisztikai partnerünk átvételre jogosult személyt.
A számla végösszegét (amely tartalmazza a szállítási költséget is) a termék átvételekor kell kifizetni a futárnak. A számla aláírásával és a termék átvételével Ön igazolja, hogy a kért árut hiánytalanul és sérülés mentesen átvette.
Amennyiben az árun sérülés található, ill. a mennyiség vagy a termék eltér az Ön által megrendeltektől kérjük, ne vegye át, hanem a futárral küldje vissza nekünk. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot a hiba kijavítása érdekében.

Megrendelés lemondása

A megrendelt termékek kézhez vételétől számított 14 napon belül vásárlóinknak joguk van indoklás nélkül elállni vásárlási szándékuktól. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Ebben az esetben a Frank Szerviz Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül, amennyiben a termék nem került felhasználásra. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia.

Visszáru szabályok

A vásárolt terméket a vásárlástól számított 30 napon belül tudjuk visszavenni amennyiben a termék nem került felhasználásra.

A visszárut költség nem terheli hibás teljesítés esetén. Hibás teljesítés ha időben, minőségben vagy mennyiségben az Abroncsmester (Frank Szerviz Kft.) nem a megrendelésnek megfelelően teljesít. Telefonon történt rendelésnél hibás teljesítésre hivatkozni – rendelésre vonatkozó írásos bizonyíték nélkül – nem lehet.

Adminisztratív költséget számítunk fel abban az esetben amikor a vevő hibájából történik a termék visszaszállítása, a fuvarozás módjától függetlenül az alábbiak szerint:

Az áru értékének 10%-a, de minimum 2000 Ft maximum 20.000+ áfa, amit a visszáru számlán „Visszáru admin. költség”-ként szerepeltetünk.

Sértetlen, szennyeződésmentes és a raktárunkba visszakerült termék esetén készítjük el a visszáru bizonylatot.

Visszáru lehetőségre nincs mód egyedi rendelésre szállított termékre, továbbá a megrendelt terméket visszamondani nem lehet. Egyedi rendelésnek az számít amikor a megrendelt termék nem az Abroncsmester (Frank Szerviz Kft.) raktárkészletről, hanem külső raktárról, egyedi Vevőmegrendelésre szerez be.

A visszaküldött termék ellenértékét, az azt követő vásárlások összegének csökkentésével kompenzáljuk, vagy az ellenértéket visszafizetjük vásárlónknak

Garancia

A termékekre a rendeletnek megfelelő (249/2004. (VIII. 27.) kormányrendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról) jótállást és szavatosságot (garancia) vállaljuk.

Általános garanciális feltételek

Érvényes az Frank Szerviz Kft. által forgalmazott gumiabroncsokra. Az Frank Szerviz Kft. garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsok anyag és gyártási hibáitól való mentességéért az alábbiak szerint: A gumiabroncsok esetében a gyártó által vállalt garanciális időtartamok az irányadóak. A fenti időtartamokon belül a garanciális kötelezettség anyag és gyártási hiba tekintetében a kisteher abroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 3 mm-ig történő /kopás miatti / lecsökkenéséig, személyabroncsoknál az abroncs eredeti futócsatorna mélységének 1,6 mm-ig történő /kopás miatti / lecsökkenéséig áll fenn, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Frank Szerviz Kft. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garanciális igény nem érvényesíthető:
helytelen tárolás miatti hibákra,
a vonatkozó szabványok, valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési vagy üzemeltetési hibákra,
a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen beállítás stb. által okozott hibákra,
baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
javított abroncsokra,
nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni: Frank Szerviz Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 92. Tel.: 06 (52) 427-699.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
az abroncs részletes adatait /méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatorna mélység, a hiba rövid leírását stb. /,
az eladás időpontját és helyét, az üzemeltető / vevő / nevét, jármű típusát, az abroncs felszerelési és üzemeltetési helyét a járművön, a leszerelés időpontját,
a reklamált abroncs tárolásának helyét.
reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell.
A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát az Frank Szerviz Kft. fenntartja magának. A jogos reklamációnak elismert abroncsot az Frank Szerviz Kft. a vevő kérésére téríti, illetve új abroncsra cseréli, amelynek a garanciális igény bejelentésének időpontjában érvényes eladási árából az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatorna mélység arányában engedményt ad.

Gumiabroncs használati utasítás

Általános előírások a gumiabroncs használatára

Általános tudnivalók

A jármű és az út közötti kapcsolatot egyedül a gumiabroncsok biztosítják Ezért nagyon fontos, hogy az abroncsok mindig a legjobb állapotban legyenek. A járműgyártók a gumiabroncsgyártók közreműködésével határozták meg, – minden használati körülményt figyelembe véve – hogy milyen gumiabroncsot kell a járműre felszerelni. Ettől eltérni gumiabroncs méret, konstrukció, terhelési vagy sebességkategória tekintetében csak szakemberrel történt konzultáció után szabad.
Feltétlenül szükséges, hogy a gumiabroncsok rendszeres időközönként – a járműgyártó előírása szerint – felcserélésre kerüljenek.
Gumiabroncsok belső légnyomása.
A biztonságos közlekedés szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy a gumiabroncsokban lévő légnyomás mindig az előírt értéken legyen. A légnyomás értéke alapvetően befolyásolja az iránytartást, az egyenletes gördülést, a fékező- és vonóerő átadást és a futásteljesítményt.
Ha a jármű az előírtnál alacsonyabb nyomású gumiabroncsokkal üzemel, az, lényegesen megváltoztatja a jármű egyes menettulajdonságait, többek között a kanyarstabilitást, az oldalkúszási tulajdonságokat, a jármű alá- vagy túlkormányozottság tulajdonságait stb. Ezek együttes hatásaként a jármű vezetője adott esetekben – például erős oldalszél, kanyar, hirtelen irányváltoztatás stb. – bizonytalanná válik, és az is előfordulhat, hogy nem tud ura maradni járművének. Az alacsony nyomás az abroncs alkatrészeinek felmelegedéséhez vezet és az ez által okozott károsodás maradandó és akár gyors nyomásvesztést is, okozhat.
Ha az abroncs belső légnyomása magasabb az előírt értéknél, a gumiabroncs talajjal érintkező felülete lecsökken, ami ugyancsak lényeges hatással van a tapadási és egyéb menettulajdonságokra.
Az abroncsok légnyomását rendszeresen / kéthetente / ellenőrizni kell / pótkereket is /! Ezeket az ellenőrzéseket mindig “hideg” abroncson kell elvégezni. Hidegnek tekinthető az abroncs, ha már 2-3 órája nem üzemelt, vagy ha csak 2-3 kilométert futott nagyon alacsony sebességgel. Fontos, hogy ne felejtsük el a szelepsapkák alkalmazását. A szelepsapka olyan legyen, amelyben van tömítés is, hogy biztosítsa a légzárást és védje a szelepet a szennyeződéstől. Gumiabroncsok terhelése.

Sose terheljük túl az abroncsot! A gumiabroncs túlterhelésének – az élettartamra kifejtett káros hatásán túl – közelítőleg ugyanazok a következményei, mint az alacsony belső légnyomásnak. Ha bizonytalanok vagyunk, nézzük meg a jármű műszaki adataiban, mennyi a megengedett legnagyobb terhelés.
Kövessük azt az előírást, hogy ha a személyabroncsokat jobban megterheljük / közel a terhelhetőségi határhoz, 4-5 személy esetén /, akkor nagyobb nyomásra kell felfújni, mint normál terhelés / 2-3 személy / esetén. Nagymértékű túlterhelés hatására ugyanis megnő a gumiabroncs deformációja, emiatt a jármű éppúgy elveszti stabilitását, mint az alacsony belső nyomásnál, tehát különösen gyorsan végzendő vezetési manővereknél, például hirtelen irányváltoztatásnál, vagy éles kanyarban az abroncstapadási, valamint oldalkúszási tulajdonságainak romlása miatt a jármű vezetője ugyanúgy nem marad ura a járműnek, amint azt már az alacsony belső nyomásnál is leszögeztük.
Teherabroncsok és terepjáró abroncsok esetén szigorúan kövessük a terhelhetőségi táblázatok előírásait / ezek ugyanis előírják, hogy milyen terhelés, esetleg sebesség esetén milyen nyomást kell alkalmazni /.

Gumiabroncsok le- vagy felszerelése

A gumiabroncsok le- vagy felszerelését mindig csak szakműhelyben és szakemberrel végeztessük el!

Kerekek kiegyensúlyozása

Igen fontos követelmény a gumiabroncsok felszerelése után annak statikus, illetve dinamikus kiegyensúlyozása. Minden forgó testnek – a nem teljesen anyageloszlás miatt – van valamilyen mértékű kiegyensúlyozatlansága. Ezt meg kell szüntetni, mert a kiegyensúlyozatlanság az élettartamra, a kopássebességre kifejtett káros hatásán túl lényegesen befolyásolja a jármű menettulajdonságait, illetve stabilitását.
Ezt csak szakműhelyben és szakemberrel végeztessük el!

A gumiabroncs szemrevételezése

Amellett, hogy a gumiabroncsot a helyes nyomáson üzemeltetjük, az alábbi pontokban leírt ellenőrzésekkel megakadályozhatjuk a gumiabroncs felesleges leszerelését vagy idő előtti tönkremenetelét.
Ha a futómintázatba szorult köveket nem távolítjuk el, ezek egyre mélyebbre hatolnak és eljutnak a karkaszig, ahol annak tönkremenetelét és nyomásvesztést okoznak. A rendkívüli balesetveszélyessége miatt külön kell szólni az ikerszerelésű abroncsok közé beszorult idegen tárgyakról, kövekről. Ezek ugyanis a centrifugális erő hatására kirepülhetnek és betörhetik a követő jármű szélvédő üvegét és sérüléseket okozhat.
Ezért minden járművezetőnek – saját érdekében is – kötelessége, hogy figyelmeztesse azt a gépkocsivezetőt, akinek kocsiján az ikerkerekek között idegen tárgyat, követ észlel! A gumiabroncs felületére került olaj, üzemanyag festék, illetve egyéb vegyi anyagok tönkretehetik az abroncs gumianyagát. / pl. olajtól megduzzadhat a futógumi, és akkor csökkenhet a csatornamélység és a tapadás / Ilyen esetben ajánlatos a gumiabroncsot bő mosószeres vízzel azonnal lemosni.
Rendszeresen ellenőrizzük a futókopást. A szabálytalan kopás gyakran a jármű mechanikai hibáját jelzi -rossz beállítások / tengelyek párhuzamossága, kerekek összetartási szöge, kerekek dőlésszöge, a kerékfelfüggesztés és a lengéscsillapítók holtjátéka, a fékek, a fékdobovalitás, az alváz kerék melletti alkatrészei, a kormányszerkezet kotyogása, stb. / Az első kerekek rossz geometriája például szabálytalan kopást okoz, és ez csökkenti az abroncs futásteljesítményét, de rontja a kormányzási tulajdonságokat és ezzel a közlekedés biztonságát is. Ha ilyennel találkozunk, ajánlatos a tengelyek és a kerekek beállítását szakműhelyben ellenőriztetni és beállítatni a műszaki előírásoknak megfelelően.
Minden gumiabroncs gyorsabban kopik, ha nagy sebességgel, éles kanyarokban, gyakori fékezéssel és gyorsítással fut, gyakran fut rossz utakon. A gödrökkel, kövekkel vagy más éles tárgyakkal teli út tönkreteheti az abroncsot, úgyhogy az ilyen utakon óvatosan haladjunk és mielőtt normál / az országúton szokásos / sebességgel megyünk, vizsgáljuk meg az abroncsokat, nem sérültek-e meg.
Ne hajtsunk fel gyorsan a járdára hegyes szögben és kerüljük az erős ütődést a járdaszegélyhez. Ez belső sérülést okozhat az abroncsban és később nagy sebességnél a gumiabroncs felrobbanásához, vezethet. Ha szükséges, akkor derékszögben és lassan hajtsunk fel a járdára.
Ha olyan hibákat fedezünk fel, mint például hólyagok, szakadások, vágások, a karkasz kordjait láthatóvá tevő behatolás, vagy arra utaló jelet találunk, hogy az abroncs nagy ütést kapott, melynek következtében fennállhat a belső sérülés veszélye, abban az esetben a gumiabroncsot a lehető leghamarabb le kell szerelni és szakműhelyben szakemberrel meg kell, vizsgáltatni. Így csökkenthető annak a valószínűsége, hogy a sérülés az üzemeltetés közben megnő, vagy hogy az abroncs tönkremegy a behatoló víznek és az út porának hatására. Így a korai leszerelés megnöveli az abroncs sikeres javításának lehetőségét.

A csatornamélység mindig legyen elég ahhoz, hogy az abroncs megfelelően viselkedjen nedves és száraz úton.
Magyarországon a jelenleg érvényes előírások – 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet – alapján a minimális csatornamélység a teljes felületen mérve:
személyabroncsoknál 1,6 mm
teherabroncsoknál 3,0 mm
nemzetközi személyszállításban résztvevő autóbuszoknál 5,0 mm

A gumiabroncsok javítása

Minden rendellenességet meg kell mutatni szakembernek, hogy eldöntse, szükséges-e és lehetséges-e a javítás!
Csak szakember javíthat abroncsot!
Az abroncsgyártó nem vállal felelősséget a javítás megvalósíthatóságával és annak minőségével kapcsolatban!
A javított abroncsokra, azok viselkedésére és futásteljesítményére már nem vonatkozik a gyártó garanciája!

Cég információk

Vevőszolgálat:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 92. ( az OMW benzinkút mellett )
(Az árukiszállítás részben a budapesti, központi raktárból, részben a debreceni telephelyünkről történik.)
Telefon: 06 (30) 467-5669, 06 (52) 427-699
Elérhető: hétfő-péntek: 8.00 – 17.00
E-mail: info@abroncsmester.hu
Személyes átvételi lehetőséget az ügyfélszolgálatunkon csak előzetes megrendelés alapján tudunk biztosítani!

Cégadatok:
Frank Szerviz Kft.
Adószám: 24114389-2-09
Cg.: 09 09 023607
Pénzforgalmi számla: (OTP Bank)
Székhely cím: 4028 Debrecen, Damjanich utca 42/A.
Bejegyezte: H-B megyei Cégbíróság
Tel: 06 (30) 467-5669

A webáruházunk kivitelezését és fejlesztését a Pomelo Grafikai műhely végzi.
Tárhely szolgáltató neve, elérhetősége: Pomelo Grafikai műhely, 1085 Budapest, Horánszky u. 13. Email: info@pomelo.hu

A PDF formátumú fájlok megnyitásához Acrobat Reader programra van szükség. Amennyiben ez a szoftver az Ön gépén nincsen telepítve, azt – ingyenesen – letöltheti a program nevére kattintva.
Adobe Acrobat Reader letöltése

Amennyiben a keresett terméket nem találja kínálatunkban, kérjük írjon egy e-mailt, vagy telefonáljon, igyekszünk segíteni.